De Bodem

De bodem wordt in Nederland al tientallen jaren benut om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grondwater als transportmedium. Kernwoorden zijn WKO en hoge temperatuuropslag.

In toenemende mate wordt in Nederland ook aardwarmte uit de bodem gewonnen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Kernwoorden zijn ondiepe, diepe en ultradiepe geothermie. De temperatuur van deze te winnen warmte verschilt met de diepte. Of geothermie geschikt is voor uw project is afhankelijk van de vraag naar warmte en de economische en technische haalbaarheid.

Buro Bron wil alles weten over het opslaan van energie in de bodem én van het winnen van warmte uit de bodem. Bij de toepassing van deze technologie staat het beheersen van risico’s voor onze opdrachtgevers voorop. Hiermee wordt gestreefd naar een optimaal economisch en energetisch resultaat.

Buro Bron heeft veel verstand van het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en optimaal benutten van bodemenergiesystemen. Buro Bron is BRL 11000 gecertificeerd.

Buro Bron neemt verantwoordelijkheid in het op tijd verkrijgen van alle relevante vergunningen zoals voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, het incidenteel lozen van grondwater en het boren van bronnen op grond van derden.