Lokale energie

Buro Bron gelooft in de kracht van het lokaal opwekken van warmte en koude. Hiervoor zijn verschillende bronnen in ieders naaste omgeving beschikbaar. Het is de uitdaging om de vraag naar energie in een gebied optimaal te laten aansluiten op het aanbod van lokale bronnen. Deze lokale bronnen zijn bijvoorbeeld warmte uit de omgeving, de bodem (geothermie) en restwarmte (industrie, glastuinbouw, datacentra en afvalwater) en koude hoofdzakelijk uit de omgeving

Buro Bron bedenkt en ontwikkelt hiervoor concepten, in samenwerking met partners. Deze concepten hebben meestal te maken met de vraag naar (laagwaardige) warmte en koude om comfortabel te kunnen leven of processen te verduurzamen. Het is de kunst vraag en aanbod van warmte en koude tussen gebouwen en bedrijven in een gebied zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In toenemende mate speelt hierbij (ondergrondse) netwerkinfrastructuur en ICT een belangrijke rol.

Buro Bron maakt in haar concepten dankbaar gebruik van de bodem als opslagmedium om vraag en aanbod van warmte en koude over de verschillende seizoenen op elkaar af te stemmen.