Innovaties

Buro Bron wil graag haar kennis op het gebied van energie en bodem met haar projectpartners delen. Met deze instelling krijgen wij binnen projecten regelmatig nieuwe ideeën. Deze hebben te maken met het nog beter benutten van energiebronnen om ons heen in combinatie met de bodem. Bovendien zijn wij constant op zoek naar het optimaliseren van bestaande oplossingen en systemen.

Een aantal van deze ideeën worden momenteel omgezet in het verrichten van innovatieve haalbaarheidsstudies en pilotprojecten. Hierbij zoeken wij nauwe samenwerking met kennisinstituten, gebouwadviseurs en eindgebruikers en zijn wij bereid in deze innovaties te investeren.

Algemeen
024-2022039
Coen
06-48572315
LinkedIn
Niels
06-36339583
LinkedIn
Han
06-37550189
LinkedIn