Problemen met uw WKO?

Wij geven niet op tot het opgelost is.

Tijdens de exploitatie van WKO-installaties kunnen zich problemen voordoen. Voorbeelden zijn comfortklachten, terugkerende storingen, te hoog stroomverbruik, bronverstopping, financiële conflicten bij of na verkoop van WKO-installaties of het niet voldoen aan vergunningvoorwaarden.

Buro Bron ondersteunt betrokken partijen (gebruiker, adviseur, exploitant of aannemer) bij het vinden en realiseren van een oplossing.

Eén aanspreekpunt

Bij het oplossen van uiteenlopende problemen met WKO-installaties constateren wij een sterke behoefte bij eigenaren en exploitanten om de beschikbare kennis, informatie en ervaring van de WKO-installatie te bundelen en onder te brengen bij één aanspreekpunt. De praktijk leert namelijk dat deze kennis en ervaring per discipline of betrokken partij ruimschoots aanwezig is, maar dat een integrale aanpak ontbreekt.

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om samen met de betrokken partijen, zoals de gebouwadviseur, de installateur en andere betrokken partijen in alle transparantie de problemen in beeld te brengen. Daarbij maken de (soms tegengestelde) belangen van probleemeigenaar en overige partijen onderdeel uit van de analyse.

Buro Bron is bereid het centrale aanspreekpunt te zijn voor het vinden en het realiseren van een oplossing voor het WKO-probleem, inclusief de daarbij horende regie en verantwoordelijkheden.

Werkwijze

Buro Bron start met een vrijblijvende intake, bestudeert de beschikbare informatie en deelt haar kennis en ervaring met alle betrokken partijen. Essentieel onderdeel van onze services is een integrale systeemanalyse waarbij alle kritische onderdelen onder de loep worden genomen van bronnen tot en met afgifte in het gebouw. Is het probleem van gebouwzijdige aard, dan zoekt Buro Bron samenwerking met de gebouwadviseur en/of installateur. Bij het ontbreken van essentiële informatie worden aanvullende metingen uitgevoerd. Op basis van een analyse stellen wij een oplossing voor en zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren en implementeren van de geboden oplossing.

Meten

Buro Bron baseert haar dienstverlening op feiten. Daarom hebben we gekozen te investeren in meetapparatuur. Wij zijn in staat de volgende metingen uit te voeren:
– boorgatmetingen
– flow- en capaciteitsmetingen
– video-inspecties
– waterkwaliteitsmetingen
– stijghoogtemetingen (drukopnemers)
– het in beeld brengen van ondergrondse infrastructuur (grondradar)